საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

Flag 0Flag 1
Flag 0Flag 1
logo

აკადემიური კალენდარი

აკადემიური კალენდარი არის ყოველწლიურად დამტკიცებული კალენდარი 2 სემესტრის მიხედვით, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას,  კვირეების მიხედვით, სასწავლო პერიოდის, შუალედური, დასკვნითი და დამატებითი გამოცდებისა, უქმე დღეების და არდადეგების შესახებ.


ალტე უნივერსიტეტის აკადემიური კალენდარი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ფაილებში.